Regtech Solutions

Erbjuder tjänster och produkter som hjälper företag att säkert, professionellt och kostnadseffektivt uppfylla regelverkskrav och uppnå regelverksefterlevnad.
Läs mer

Utbildning

Utbildning

Penningstvättslagen säger att företag fortlöpande ska utbilda sin personal. Regtech Solutions erbjuder webbutbildningar, både grundläggande och anpassade efter företagens specifika behov.

 

Läs mer

Bakgrund

Fjärde penningtvättsdirektivet kräver att företag som lyder under Penningtvättslagen, ska fortlöpande utbilda sin personal (anställda, uppdragstagare, partners och andra som deltar i verksamheten). Utbildningen ska:

  • Informera om regler, riktlinjer, fakta, trender, mönster och metoder för att förhindra och upptäcka penningtvätt
  • Utformas utifrån företagets identifierade risker
  • Anpassas efter den anställdes uppgifter och ansvar
  • Dokumenteras

Erbjudande

E-Learning

Översiktlig utbildning i AML (Anti Money Laundering)

Skräddarsydda utbildningar

Grundläggande och anpassade efter företagens specifika behov.