Rådgivning
Rådgivning
Genomlysning och kartläggning av efterlevnad, identifiering av brister samt framtagande av åtgärdspaket och löpande uppföljning.

Regtech erbjuder ett löpande stöd till verksamhetsutövare samt möjlighet till genomlysning och kartläggning av efterlevnad, identifiering av brister, framtagning av åtgärdspaket samt löpande uppföljning.

Kontaktuppgifter

E-mail: info@regtech.se
Telefon: +46 8 646 46 59
Adress: Jakobsbergsgatan 16, 111 43 Stockholm
Supportärenden: support@regtech.se

Nyhetsbrev