Partnerskap
Partnerskap
En viktig del i Regtech Solutions strategi är att forma partnerskap med branschorganisationer och andra nyckelspelare på marknaden.

För att nå ut på marknaden och öka kundnyttan samarbetar Regtech Solutions med en rad olika aktörer.

Partnerskap
Branschorganisationer
Det sker en ständig utveckling på penningtvättsområdet och ett stort antal branscher påverkas. Därför verkar Regtech Solutions för ett nära samarbete med olika branschorganisationer. Bland dessa kan nämnas Bankföreningen, Mäklarsamfundet och FAR. De olika organisationerna tar fram riktlinjer och rekommendationer som vi sedan kan implementera i molntjänster och webbutbildningar. Utöver organisationerna samverkar Regtech Solutions också med det stora antalet myndigheter som sköter tillsyn på marknaden.
Systemleverantörer
Regtech Solutions samarbetar med ett antal ledande systemleverantörer för att skapa de bästa möjliga lösningarna och störst nytta för sina kunder. Bland dessa återfinns Björn Lundén, Visma inom ekonomi och redovisning, Fortnox, Sveriges ledande leverantör av system för redovisning, Verified som erbjuder elektronisk signering och identifiering samt FasAd, Vitec och MSPECS, några av de ledande leverantörer av mäklarsystem för fastighetsmarknaden.
På kort tid har Regtech Solutions blivit en marknads-ledande leverantör av KYC- och AML-lösningar på den svenska marknaden.
Kontaktuppgifter

E-mail: info@regtech.se
Telefon: +46 8 646 46 59
Adress: Jakobsbergsgatan 16, 111 43 Stockholm
Supportärenden: support@regtech.se

Nyhetsbrev