Regtech KYC

Regtech KYC är en branschledande SaaS-lösning för att snabbt, enkelt och kostnadseffektivt uppfylla Penningtvättslagens krav på kundkännedom och riskbedömning.

Enkel API-integration
Regtech KYCs öppna APIer möjliggör integrationer med ledande system inom ekonomi, bokföring, CRM, fastighetsmäkleri.
Regtech KYC
Vårt erbjudande
  • En molnbaserad SaaS-lösning för onboarding, screening och utvärdering av nya och befintliga kunder.
  • Dagliga automatiserade kontroller av ägarförändringar, styrelser och representanter.
  • Riskbedömning av kunder och verksamheter samt skapande av ad hoc-rapporter.
  • Onboarding-mallar.
Fördelar för din verksamhet
  • Skapar trygghet i att uppfylla penningtvättslagen.
  • Frigör tid och resurser.  
  • Förser ett automatiserat och spårbart system.
Fler än 25 000 svenska bolag påverkas av regler för KYC och AML – och många saknar professionella lösningar.
Heltäckande SaaS-lösning med lättanvända funktioner

Med Regtech KYC säkerställer du att din organisation har:

Säker inloggning

Säker inloggning och verifiering med BankID.

Grundinformation

Grundläggande information avseende bolag, verklig huvudman och representanter.

Riskbedömningsmallar

Erbjuder både generella mallar och de som rekommenderas av branschorganisationer.

Dagliga kontroller

Automatiserade controller avseende förändringar i styrelse, ägare etc.

Varningar

Notifikationer per e-mail om potentiella träffar.

Onboarding-support

Daglig kundscreening, löpande due diligence-support för verifieringskedja.

Öppet API

Öppna API:er för integration med t.ex. CRM och redovisningssystem.

Kontaktuppgifter

E-mail: info@regtech.se
Telefon: +46 8 646 46 59
Adress: Jakobsbergsgatan 16, 111 43 Stockholm
Supportärenden: support@regtech.se

Nyhetsbrev