Regtech Education
Regtech Education
Kurser inom AML och KYC skräddarsydda för din organisation.

Regtech Education är en webbaserad utbildningsplattform som hjälper företag och organisationer att uppfylla Penningtvättslagens krav på utbildning av personal och partners. Vi erbjuder skräddarsydda webbutbildningar för ditt specifika behov.

Med Regtech Education får du

Innehåll enligt lagkrav

Webbaserade Skräddarsydda
kurser

Dokumenterat
kursresultat

Digitaliserad
process

Regtech Education i korthet
  • Grundläggande kunskap om regler, riktlinjer, fakta, trender, mönster och metoder för att hindra och upptäcka penningtvätt.
  • Kurserna kan skräddarsys baserat på ditt bolags identifierade risker.
  • Anpassad träning till varje individs roll och ansvar i bolaget.
  • Avslutad utbildning dokumenteras och diplomeras.
  • I Sverige omfattas en marknad på över
    100 000 individer av regelefterlevnad.
Kontaktuppgifter

E-mail: info@regtech.se
Telefon: +46 8 646 46 59
Adress: Jakobsbergsgatan 16, 111 43 Stockholm
Supportärenden: support@regtech.se

Nyhetsbrev