Branscher
Branscher
25 000 bolag i Sverige är påverkade, från banker till antikvitetshandlare.
Fler än 25 000 svenska bolag påverkas av nationella, europeiska och internationella lagar och regler för Know Your Customer (KYC) och Anti-Money Laundering (AML) – och många sitter utan, eller med hemmasnickrade, lösningar. Regtech hjälper din organisation att hantera de nya kraven på kundkännedom och riskanalys som anges i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt EU:s penningtvättsdirektiv.
Regtech har kunder inom följande branscher
Banker

Regtech Solutions har utvecklat specifika automatiserade KYC lösningar för banksektorn inklusive för on-boarding av nya kunder. Vi har lång erfarenhet från banksektorn och våra lösningar hjälper våra bankkunder att efterleva det komplexa regelverket. Utvecklingen har skett i samråd med bland annat Svenska Bankföreningen.Bokföring, revision och andra ekonomitjänster
Bokföringsbyråer, revisionsfirmor, lönekonsulter och andra typer av konsulter som tillhandahåller ekonomitjänster måste implementera processer för kundkännedom vare sig de endast har några få eller tusentals kunder. Vårt samarbete med FAR är en viktig kvalitetsstämpel på våra SaaS-baserade lösningar som används av kunder av alla storlekar inom detta segment – från små lokala byråer till stora svenska och globala firmor.
Fastighetsmäklare
Varje förmedlingsuppdrag (fastighetstransaktion) som görs omfattas av regelverket avseende kundkännedom och penningtvätt. Vi är stolta att våra lösningar är integrerade med de båda ledande mäklarsystemen i Sverige – Mäklarsamfundets MSPECS och Vitecs Express. Därmed täcks omkring 80% av samtliga fastighetstransaktioner som görs i Sverige varje år av Regtech Solutions automatiserade lösningar vilket ger mäklarna tid att ägna sig åt sin kärnverksamhet med vetskap om att de uppfyller de regulatoriska kraven.
Övriga
Regtech Solutions SaaS-lösningar för KYC och AML är flexibla och ger stöd till bolag i samtliga branscher som omfattas av regelverket – exempelvis advokatbyråer, kreditbolag, försäkringsbolag, försäkringsmäklare, fondbolag och andra finansiella tjänster samt handel med konst, klockor och andra värdeföremål.

Hör av dig till oss så berättar vi mer om hur du snabbt kan komma igång som kund hos oss och hur våra lösningar hjälper dig, ger dig trygghet och frigör resurser – oavsett vilken bransch ditt bolag verkar inom!
Kontaktuppgifter

E-mail: info@regtech.se
Telefon: +46 8 646 46 59
Adress: Jakobsbergsgatan 16, 111 43 Stockholm
Supportärenden: support@regtech.se

Nyhetsbrev