Regtech Solutions

Erbjuder tjänster och produkter som hjälper företag att säkert, professionellt och kostnadseffektivt uppfylla regelverkskrav och uppnå regelverksefterlevnad.
Läs mer

Regtech AML Grundkurs

Regtech Solutions

Regtech AML Grundkurs

Regtech AML Grundkurs är en bred e-learning-utbildning som täcker samtliga moment i penningtvättslagen

 

Läs mer

Bakgrund

Ett företag som omfattas av penningtvättslagen ska se till att personer som utför arbetsuppgifter som är av betydelse för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism, fortlöpande får relevant utbildning och information. Det handlar både om anställda och andra som ingår i verksamheten, men även uppdragstagare.

Med Regtech AML Grundkurs får du

Kursen är indelad i ett antal kapitel med tester efter de olika delarna i penningtvättslagen. 

Genomgång om Penningtvättslagen

Bakgrund och historik till nuvarande penningtvättslag

Kunskap om hur du identifierar misstänkt brott

Genomgång om hur förstår och identifierar misstänkt brott mot Penningtvättslagen

Grundlig koll på kundkännedom

Allt vad kundkännedom innebär och hur du enklast och tryggast digitaliserar processen.

Efterlevnad av Penningtvättslagen

Med utbildningen kommer ett förslag på handlingsplan att implementera för dig som omfattas av Penningtvättslagen.

Kom igång med Regtech AML

  1. Fyll i formuläret nedan och uppge för hur många användare du önskar beställa kursen
  2. En representant från Regtech återkopplar och ger tillgång till kurserna
  3. Administratören/Beställaren bjuder in deltagarna, som får en länk via e-post och kan sedan följa upp vilka som gått igenom kursen och skicka påminnelser till dem som ännu inte har satt igång.  AML Grundkurs innebär att organisationen uppfyller lagens krav på utbildning och information.

 

OBS! Regtech AML Grundkurs erbjuds som ett abonnemang baserat på antalet anställda i organisationen.