Regtech Solutions

Erbjuder tjänster och produkter som hjälper företag att säkert, professionellt och kostnadseffektivt uppfylla regelverkskrav och uppnå regelverksefterlevnad.
Läs mer
det här är penningtvätt

Vad är penningtvätt?

Säg penningtvätt och de flesta tänker på ryska oligarker som tvättar svarta pengar genom ”oskyldiga” svenska banker till soliga konton på soliga karibiska öar dit lagens namn inte når. Men det är bara toppen på isberget.

Alla som sysslar med olaglig verksamhet har behov av att göra om de olagliga pengarna till tillgångar som ser helt vita ut – och kreativiteten är stor. Det gör också att det är svårt att upptäcka varifrån pengar kommer. Svarta pengar kan komma från knarkaffärer, prostitution, svartjobb, rån och mycket annat och i värsta fall går de sedan vidare till finansiering av terrorism.

Men om det inte handlar om rena kontanttransaktioner så lämnar trots allt penningtvätten spår som går att upptäcka även om det är svårt.

Det är här andra än bankerna kommer in. Revisorer, redovisningskonsulter, advokater och fastighetsmäklare är några av de som måste vara uppmärksamma – och misstänksamma om något verkar konstigt.

Vem står bakom affären?

Ett viktigt steg är att ta reda på vem som står bakom en affär. Det handlar både om privatpersoner men också om styrelsemedlemmar och ägare till bolag. Penningtvättslagen ger en god handledning för dem som är osäkra på vilka kontroller som krävs. I stort handlar det om att ha ett ”riskbaserat förhållningssätt”, alltså att vara misstänksam. De individer som är inblandade i affärer måste kontrolleras mot sanktionslistor och det är viktigt att veta om de är politiskt exponerade och där med extra utsatta. Vid minsta oklarhet måste rapportering ske till Finanspolisen.

Myndigheterna har allt större fokus på penningtvätt och det är många som står för tillsyn. Uppdraget ligger bland annat hos Finansinspektionen, Länsstyrelserna, Revisorinspektionen, Fastighetsmäklarinspektionen och Advokatsamfundet och hos alla pågår nu översyn och utökade tillsynsinsatser för att se över processer och rutiner hos de som står under lagen.

Det kommer alltid att finnas kreativa olagliga element men i takt med lagskärpningar och bättre system och rutiner – och misstänksamhet – så täpps alltfler luckor till.

Du kan även läsa  mer om penningtvätt på FAR’s hemsida