Regtech Solutions

Erbjuder tjänster och produkter som hjälper företag att säkert, professionellt och kostnadseffektivt uppfylla regelverkskrav och uppnå regelverksefterlevnad.
Läs mer
Regtech på Ekonomi och företag

Träffa Regtech Solutions på Ekonomi & Företag

Regtech Solutions presenterar sina tjänster och lösningar kring anti-penningtvätt i monter C:14 på Ekonomi & Företagsmässan den 25-26 september. Arbetet mot penningtvätt intensifieras och alltfler branscher påverkas. På samma vis som banker och finansbolag, så omfattas bolag som arbetar med ekonomisk rådgivning av de allt tuffare kraven i Penningtvättslagen. 

Regtech Solutions har under två år arbetat med utveckling av tjänster och lösningar som ger stöd för bolag som arbetar med ekonomisk rådgivning att uppfylla PenningtvättslagenUppemot 100.000 företag omfattas av lagen och bland dem finns alla redovisnings-, löne- och skattekonsulter samt revisorer. 

Lagen säger att bolag under tillsyn måste ha ett riskbaserat förhållningssätt vilket innebär att man måste kontrollera sina kunder mycket noggrannare än tidigare. Rent praktiskt måste en byrå hålla reda på vilka personer som står bakom kundbolaget (KYC) och dagligen kontrollera om de finns med på de internationella sanktionslistorna eller om de är politiskt exponerade (AML-kontroller).

SRF Konsult och FAR har som stöd för riskanalysen tagit fram mallar som måste fyllas i för varje kund och hållas uppdaterade på årlig basis. Det finns också mallar för vilka risker man som byrå måste koll på.

Byrån måste ha uttalade roller och genomgå utbildningar kring penningtvätt

Utöver dessa rutiner och processer måste en byrå också ha ett antal uttalade roller. Det måste till exempel finns en centralt funktionsansvarig och en oberoende granskningsfunktion. Dessutom måste alla i personalen årligen gå igenom en utbildning kring penningtvätt.

Många byråer utgår ifrån att man känner sina kunder så väl att man inte behöver ha speciella rutiner och processer kring penningtvätt, men det räcker inte. Länsstyrelsen, som svarar för tillsynen i branschen, har börjat med kontroller och finns inte fulltäckande lösningar kan de utdöma sanktionsavgifter och i värsta fall dra in auktorisationen.

Att uppfylla kraven i Penningtvättslagen är en utmaning och det är mycket svårt att fullt ut sköta de dagliga kontrollerna om man inte har automatiserade lösningar. 

Med hjälp av Regtechs nya smarta webbaserade KYC-lösning kan byråer göra nödvändiga KYC/AML-kontroller och samtidigt uppfylla myndighetskraven. Dessutom erbjuder Regtech grundläggande och anpassade webbutbildningar för personalen på byrån.

Välkommen till Regtechs monter C:14 på Ekonomi & Företag på Kistamässan den 25-26 september så berättar vi mer om våra tjänster Regtech KYC och Regtech AML Grundutbildning.

Passa även på att ladda ner vår guide Digitaliserad kundkännedom från start till mål.