Regtech Solutions

Erbjuder tjänster och produkter som hjälper företag att säkert, professionellt och kostnadseffektivt uppfylla regelverkskrav och uppnå regelverksefterlevnad.
Läs mer
sanktionsavgifter

Sanktionsavgifter drabbar väl bara banker?

Penningtvättslagen omfattar ett stort antal branscher och alla som står under lagen måste uppfylla ett antal viktiga krav på rutiner och processer. Och om man inte följer lagen har myndigheterna möjlighet att ta ut både mindre och större sanktionsavgifter. Om man har riktigt stora brister kan en revisor, advokat eller redovisningskonsult dessutom bli av med sin auktorisation.

Sedan förra året finns det en finns det en samordningsfunktion för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Polisen samordnar och sexton myndigheter deltar, bland annat Länsstyrelsen, Finansinspektionen, Fastighetsmäklarinspektionen, Revisorsnämnden, Sveriges advokatsamfund och Säkerhetspolisen. 

Gemensamt för alla myndigheter är att de genomför inspektioner och kan utdöma viten och sanktionsavgifter. Som exempel kan nämnas Länsstyrelsen i Västra Götaland som bara under förra året granskade 80 redovisningskonsultfirmor. Det som myndigheten kontrollerar är om man gjort en allmän riskbedömning av byrån men också om man gör en riskanalys av kunderna och kontrollerar dessa mot terror- och sanktionslistor. I Västra Götaland fann Länsstyrelsen så stora brister att de utdömde höga viten i två fall och i år har de nästan tredubblat antalet kontroller. 

Allt pekar på att myndigheterna trappar upp sitt arbete mot penningtvätt

Av allt att döma kommer alla deltagande myndigheter trappa upp sitt arbete mot penningtvätt ytterligare under de närmaste åren och därför är det viktigt att en verksamhetsutövare ser över sina rutiner och processer. Det är lätt att tro att man, bara för att man är ett litet företag som känner sina kunder väl, inte behöver oroa sig – eller i värsta fall inte bry sig. Penningtvättslagen ställer samma höga krav på alla och myndigheterna slipar sina knivar!

Även om kraven i lagen är stränga som är vägen till trygga och väl fungerande rutiner inte så lång. Med en tjänst som Regtech KYC får bolag under tillsyn stöd både för allmän riskbedömning av den egna verksamheten och för riskanalys och kontroll av kunderna med löpande uppföljningar och varningar. Läs gärna på mer om hur digitaliserar kundkännedom i vår guide Digital kundkännedom från start till mål