Regtech Solutions

Erbjuder tjänster och produkter som hjälper företag att säkert, professionellt och kostnadseffektivt uppfylla regelverkskrav och uppnå regelverksefterlevnad.
Läs mer
Olle Rydqvist - PE Accounting

PE Accounting väljer Regtech

Vi är glada att få välkomna ett nytt, spännande företag till vår kundskara, nämligen PE Accounting. I ett samtal med Olle Rydqvist, VD på PE Accounting, tog vi reda på vad det var som fick dem att välja just Regtech KYC som digital lösning för kundkännedom.

Vad var anledningen till att ni började titta efter lösningar som Regtech erbjuder

Det är för att PE omfattas av penningtvättslagen och behövde titta på lösningar för att hantera det på ett effektivt sätt. 


Vad gjorde att ni till slut valde RegTech?

Vi valde Regtech för att vi inte ville lägga den tiden på att bygga upp den lösningen inhouse. Det var för dyrbar tid att göra det själv när det redan fanns någon som erbjöd en smidig lösning. 


Vad uppskattar du mest med Regtech?

Det vi uppskattar mest är att vi inte behöver bygga den här lösningen själva och framförallt allt manuellt jobb som det har inneburit tidigare. 


Vad har/hade ni för förväntningar på investeringen i Regtech?

Förväntningarna vi har är att PE Accounting ska kunna skapa en process för nya och befintliga kunder som överensstämmer med penningtvättslagen. Vi vill inte att kundupplevelsen ska påverkar för att vi måste göra det här jobbet. Ju smidigare för kunden och mindre internt arbete desto bättre. 


Vad skulle du ge för råd till andra som ska göra samma resa som er?

Det är att så tidigt som möjligt att hitta en struktur som man kan växa i. Ena sidan ha struktur och andra ha en process. Innan så har det varit mycket manuellt jobb, men den funkar bara tills en viss storlek. I efterhand önskar man att vi hade haft det tidigare för att minska det manuella arbetet.