Regtech Solutions

Erbjuder tjänster och produkter som hjälper företag att säkert, professionellt och kostnadseffektivt uppfylla regelverkskrav och uppnå regelverksefterlevnad.
Läs mer
femte penningtvättsdirektivet

Det här innebär femte penningtvättsdirektivet

Idag bygger penningtvättslagen på EUs fjärde penningtvättsdirektiv men när det femte penningtvättsdirektivet blir svensk lag i början av 2020 förväntas ytterligare skärpningar, speciellt avseende kundkännedom.

Finansmarknadsminister Per Bolund menar att alla parter som är involverade i transaktioner där det finns risk för penningtvätt måste skärpa sina rutiner. Det kommer bland annat att påverka advokater, jurister, revisorer och redovisningskonsulter. Det kommer att krävas mycket bättre kontroll av de ägare och företrädare som står bakom de företag som är inblandade men också av privatpersoner som genomför misstänkta transaktioner.

Utmaningen för alla som omfattas av lagen blir därför att skärpa upp sina rutiner och kontroller avseende kundkännedom både för att uppfylla de nuvarande lagkraven men även som förberedelse för kommande skärpningar av penningtvättslagen.

Efter alla penningtvättskandaler – Det här händer framöver

I svallvågorna efter penningtvättsskandalerna kring Swedbank och Danske Bank riktas nu uppmärksamheten mot andra aktörer inom bank och finans men också mot helt andra branscher där illegala pengar kan tvättas.

Stora mängder svarta pengar kan döljas i affärer som utåt sett verkar vara helt legala. Exempel på branscher som idag flyger under radarn när det gäller tillsyn från myndighetshåll är till exempel bilhandlare, fastighetsmäklare, konsthandlare och företag som arbetar med skrot. Även om många av dessa redan omfattas av penningtvättslagen är kontrollerna ofta bristfälliga och det är de kriminella nätverken är väl medvetna om. Det är svårt att veta var pengar som sätts in på ett klientmedelskonto vid en fastighetsaffär kommer ifrån och oftast görs ingen kontroll av personerna bakom. På samma sätt kontrolleras inte alltid var betalning för en tavla kommer ifrån, även om det handlar om miljonbelopp. När tavlan sedan säljs vidare är de svarta pengarna tvättade.

Gunnar Jacobson, medgrundare av Regtech Solutions AB