Regtech Solutions

Erbjuder tjänster och produkter som hjälper företag att säkert, professionellt och kostnadseffektivt uppfylla regelverkskrav och uppnå regelverksefterlevnad.
Läs mer

Om oss

Om oss

Regtech Solutions utvecklar tjänster och produkter för regelverksefterlevnad med fokus på AML (anti-penningtvätt) och KYC (kundkännedom). Bolaget startades hösten 2018 och drivs av ett team av mycket erfarna entreprenörer, alla med bakgrund från IT/bank/finans/ekonomi.

Regtech, ett samlingsnamn för bolag som arbetar med tech inom regelverksområdet, växer explosionsartat globalt, framförallt inom AML och KYC. Närmare 100.000 bolag i Sverige omfattas av Penningtvättslagen och endast ett fåtal har automatiserade lösningar för kontroll och efterlevnad. Regtech Solutions har som ambition att hjälpa stor del av den marknaden med lösningar och tjänster.

Regtech Solutions verkar inom tre huvudsakliga områden. Bolagets webbaserade och 100 % skalbara lösning Regtech KYC finns idag i drift hos bolag inom finans och ekonomisk rådgivning. Vidare erbjuder Regtech webbutbildningar, både standard och kundanpassade, samt professional services. Tack vare lösningarna kan bolag spara tid och stora kostnader samt bli ”compliant” och på så sätt undvika myndighetssanktioner.

Gunnar Jacobson

+46 70 266 69 36
gunnar.jacobson@regtech.se

Gunnar är en erfaren entreprenör, ledare och styrelsemedlem med 30 års erfarenhet från den nordiska bank/finans/tech-branschen. Gunnar har varit med och grundat bolag  och lett bolag såsom Kontanten, Mixware, Enator Fond- och Finanskonsult, Nordisk Aktieadministration, Kash och Springwater International.

Börje Ericsson

+46 70 532 92 57
borje.ericsson@regtech.se

Börje Ericsson har lång en erfarenhet som konsult och entreprenör. Uppdragen som konsult har varit främst inom den finansiella sektorn. Börje har haft uppdrag i olika roller främst som projektledare och kravanalytiker. På senare tid har uppdragen varit företrädesvis inom det regulatoriska området exempelvis MiFID, FATCA, SEPA, AML och GDPR.

Ulf Hjertberg

+46 76 118 32 26
ulf.hjertberg@regtech.se

Ulf har en gedigen bakgrund inom bank- och finansbranschen, både som anställd i ledande positioner och som konsult. Några av bolagen där Ulf varit aktiv i är: SEB, NasdaqOMX, Trygg Hansa, Canvisa Consulting och Wasa Kredit.