Regtech Solutions

Erbjuder tjänster och produkter som hjälper företag att säkert, professionellt och kostnadseffektivt uppfylla regelverkskrav och uppnå regelverksefterlevnad.
Läs mer

Om oss

Om oss

Regtech Solutions utvecklar tjänster och produkter för regelverksefterlevnad med fokus på AML (anti-penningtvätt) och KYC (kundkännedom). Bolaget startades hösten 2018 och drivs av ett team av mycket erfarna entreprenörer, alla med bakgrund från IT/bank/finans/ekonomi.

Regtech, ett samlingsnamn för bolag som arbetar med tech inom regelverksområdet, växer explosionsartat globalt, framförallt inom AML och KYC. Närmare 100.000 bolag i Sverige omfattas av Penningtvättslagen och endast ett fåtal har automatiserade lösningar för kontroll och efterlevnad. Regtech Solutions har som ambition att hjälpa stor del av den marknaden med lösningar och tjänster.

Regtech Solutions verkar inom tre huvudsakliga områden. Bolagets webbaserade och 100 % skalbara lösning Regtech KYC finns idag i drift hos bolag inom finans och ekonomisk rådgivning. Vidare erbjuder Regtech webbutbildningar, både standard och kundanpassade, samt professional services. Tack vare lösningarna kan bolag spara tid och stora kostnader samt bli ”compliant” och på så sätt undvika myndighetssanktioner.