Regtech Solutions

Erbjuder tjänster och produkter som hjälper företag att säkert, professionellt och kostnadseffektivt uppfylla regelverkskrav och uppnå regelverksefterlevnad.
Läs mer

Kompetenscenter

Kompetenscenter

Regtech's kompetenscenter erbjuder ett löpande stöd till verksamhetsutövare samt möjlighet till genomlysning och kartläggning av efterlevnad, identifiering av gap samt framtagning av åtgärdspaket samt löpande uppföljning​.

Du som är intresserad av att få hjälp – lämna dina uppgifter så kontaktar vi dig