Kommunikations- och integritetspolicy
Rättigheter för dig som personuppgiftslämnare

RegTech Solutions AB, nedan kallatBolaget, är personuppgiftsansvariga enligt dataskyddsförordningen för den behandling av personuppgifter.

Bolaget månar om den personliga integriteten för dig som besöker webbplatsen. Vi ansvarar för att de personuppgifter som samlas in av oss på webbplatsen endast används för avsett ändamål. Vi skyddar dem mot obehörig åtkomst och användning.

Nedan finns en sammanfattning av våra skyldigheter och dina rättigheter som personuppgiftsregisterare.

Behandling av personuppgifter

För att vi ska kunna svara på en fråga eller uppfylla en begäran från dig, måste du ibland lämna personuppgifter, t.ex. namn, adress, organisation, mejladress och telefonnummer. Den informationen används för att kontakta dig. Rätten att lagra dina personuppgifter baseras på rätten om intresseavvägning.

Personuppgifter som lämnas under Prenumeration används för att hålla dig löpande informerad via e-post då ny information läggs upp.

Personuppgifter som lämnas under [Kunskapsbank] används för att skicka den information du efterfrågar.

Personuppgifter som lämnas under [Aktiviteter] används för att informera och boka dig för aktiviteter du är intresserad av att delta på.

Personuppgifter som lämnas i syfte att bli kontaktad används för att kunna kontakta dig och ge dig den hjälp du efterfrågar.

Personuppgifter som lämnas under fliken (Jobb) används för rekrytering.

Personuppgifter som lämnas vid anmälan till bolagsstämma används för röstlängden och för att administrera bolagsstämman.

Personuppgifter kan komma att överföras till bolag inom Bolagets koncern. Andra bolag inom Bolagets-koncernen kan var för sig vara personuppgiftsansvariga enligt de villkor som gäller för respektive tjänst eller funktion och enligt nationell lagstiftning tillämplig på sådant bolag.

Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut till underleverantörer som bolaget anlitar för att utföra en tjänst, d.v.s. för utskick av finansiell information, inbjudningar, rekrytering respektive bolagsstämma. Sådan underleverantör är personuppgiftsbiträde åt Bolaget.

Då du lämnar dina personuppgifter till bolaget skall du känna dig trygg. Vi vidtar därför alla rimliga åtgärder för att dina personuppgifter skall vara skyddade. Bland annat utnyttjas kryptering med SSL säkerhet. Behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen.

De system vi använder för att lagra dina uppgifter är i grunden anpassade för att följa den lagstiftning för personuppgifter som finns i Sverige och övriga EU som finns beskrivna här.

Om du har frågor rörande denna Integritetspolicy eller om Bolagets behandling av personuppgifter, eller vill ha felaktiga uppgifter rättade är du välkommen att kontakta info@regtech.se. Du har även rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos bolaget. Sådan begäran om registerutdrag ska göras skriftligen, vara egenhändigt undertecknad av dig och postas till:

Personuppgifter
RegTech Solutions AB
Jakobsbergsgatan 16
111 43 Stockholm

Dina rättigheter då du lämnar dina personuppgifter

Vi registrerar bara de uppgifter som vi behöver för det syfte som beskrivs ovan. Som uppgiftslämnare har du alltid rätten att:

  • Ta del av den information som vi lagrar om dig
  • Informationen ändras eller uppdateras
  • Raderas och tas bort
  • Informationen lagras men inte längre kan knytas till dig som person.

Detta gör du genom att skicka ett e-postmeddelande till info@regtech.se.

Du har också rättighet att få information om intrång i vårt dataregister sker genom e-postmeddelande från oss.

Digital information och digitala kanaler

Bolaget kommer att skicka digital information till dig i olika lämpliga format och kanaler beroende på informationens innehåll och syfte. Vi kommer nyttja information i format som: Text , grafik och bilder i e-postmeddelanden.

Hur länge sparas personuppgifter?

Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi skall kunna erbjuda dig digital information i enlighet med det syfte som beskrivs ovan. Om du inte längre vill ta del av information kan du enkelt avregistrera dig.

Besökaridentifiering – cookies och loggar

På webbplatsen www.regtech.se används cookies, d.v.s. små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat kan spara personliga inställningar och gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen. Det finns två olika typer av cookies; “sessions-cookies” som används under den tid besökaren är aktiv på webbplatsen och “varaktiga cookies” som används för att tala om för besökaren vad som hänt på webbplatsen sedan denne besökte webbplatsen sist samt för att känna igen återkommande användare och komma ihåg vilka uppgifter som tidigare lämnats. ”Sessions-cookies” raderas då du lämnar webbplatsen, medan ”varaktiga cookies” ligger kvar till dess att de raderas av användaren. De flesta webbläsare är förinställda på att acceptera cookies, men du kan ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när den tar emot en cookie. Då kan du själv avgöra om du skall ta emot den eller inte.

Länkar

På webbplatsen www.regtech.se finns länkar till andra webbplatser. Denna integritetspolicy gäller inte för dessa webbplatser, utan du bör ta del av dessa webbplatsers integritetspolicy innan du lämnar ut dina personuppgifter.

Kontaktuppgifter

E-mail: info@regtech.se
Telefon: +46 8 646 46 59
Adress: Jakobsbergsgatan 16, 111 43 Stockholm
Supportärenden: support@regtech.se

Kommunikations- och integritetspolicy

Nyhetsbrev
var ss_form = {'account': 'MzawMDE3MTe2BAA', 'formID': 'MzAxT0lKSjLXNUpNMdY1MTMz1E00SknVNUtONjAySjVPTDMyBwA'}; ss_form.width = '100%'; ss_form.height = '70'; ss_form.domain = 'app-3QNIFJOHZ6.marketingautomation.services'; // ss_form.hidden = {'Company': 'Anon'}; // Modify this for sending hidden variables, or overriding values https://koi-3QNIFJOHZ6.marketingautomation.services/client/form.js?ver=1.1.1