Digitaliserad kundkännedom från start till mål

Regtech KYC är en webbaserad tjänst som underlättar för dig att uppfylla regelkraven kring kundkännedom (KYC) och antipenningtvätt (AML) på ett säkert, professionellt och kostnadseffektivt sätt. Processen är enkel och skapar trygghet avseende uppfyllandet av regelverket.

I guiden kan du läsa mer om:

  • Vad innebär penningtvättslagen och vilka omfattas?
  • Vad krävs av redovisningskonsulten?
  • Vad innehåller Regtech KYC och hur kan det underlätta penningtvättsarbetet?


Fyll i formuläret så skickar vi guiden!

Kontaktuppgifter

E-mail: info@regtech.se
Telefon: +46 8 646 46 59
Adress: Jakobsbergsgatan 16, 111 43 Stockholm
Supportärenden: support@regtech.se

Nyhetsbrev