Regtech Solutions

Erbjuder tjänster och produkter som hjälper företag att säkert, professionellt och kostnadseffektivt uppfylla regelverkskrav och uppnå regelverksefterlevnad.
Läs mer
Regtech på Ekonomi och företag

Träffa Regtech Solutions på Ekonomi & Företag

Regtech Solutions presenterar sina tjänster och lösningar kring anti-penningtvätt i monter C:14 på Ekonomi & Företagsmässan den 25-26 september. Arbetet mot penningtvätt intensifieras och alltfler branscher påverkas. På samma vis som banker och finansbolag, så omfattas bolag som arbetar med ekonomisk rådgivning av de allt tuffare kraven i Penningtvättslagen.  Regtech Solutions har under två år […]

sanktionsavgifter

Sanktionsavgifter drabbar väl bara banker?

Penningtvättslagen omfattar ett stort antal branscher och alla som står under lagen måste uppfylla ett antal viktiga krav på rutiner och processer. Och om man inte följer lagen har myndigheterna möjlighet att ta ut både mindre och större sanktionsavgifter. Om man har riktigt stora brister kan en revisor, advokat eller redovisningskonsult dessutom bli av med […]

Olle Rydqvist - PE Accounting

PE Accounting väljer Regtech

Vi är glada att få välkomna ett nytt, spännande företag till vår kundskara, nämligen PE Accounting. I ett samtal med Olle Rydqvist, VD på PE Accounting, tog vi reda på vad det var som fick dem att välja just Regtech KYC som digital lösning för kundkännedom. Vad var anledningen till att ni började titta efter […]

verklig huvudman

Är den verklige huvudmannen verklig?

Kraven på att veta vem man gör affärer med ökar ständigt i kölvattnet av penningtvättsskandaler och finansiering av terrorism. Alla som står under penningtvättslagen har hårda krav på sig att noggrant kontrollera personerna bakom de bolag man samarbetar med och informationen ska sedan användas för kontroller mot de sanktionslistor som hålls uppdaterade bland annat av EU […]