Molnbaserade lösningar för kundkännedom och antipenningtvätt
klienter klienter
Om Regtech Solutions
Vi hjälper din organisation med regelefterlevnad.

Regtech Solutions erbjuder SaaS-baserade lösningar och tjänster för att hjälpa företag och organisationer att uppfylla regelkraven för KYC och AML på ett säkert, professionellt och kostnadseffektivt sätt. Regtech Solutions är en del av Trapets, en av Nordens ledande aktörer inom Saas lösningar för regelefterlevnad. 

Våra lösningar och tjänster

Regtech KYC är en branschledande SaaS-lösning för att snabbt, enkelt och kostnadseffektivt uppfylla Penningtvätts-lagens krav på kundkännedom och riskbedömning.

Regtech Education är en webbaserad utbildningsplattform som hjälper företag och organisationer att uppfylla Penningtvättslagens krav på fortlöpande utbildning för sin personal. Vi erbjuder skräddarsydda webbutbildningar för ditt specifika behov.
Vi erbjuder rådgivning, genomlysning och kartläggning av regelefterlevnad, identifiering av risker och framtagning av åtgärdspaket samt löpande uppföljning. Skräddarsydda för ditt specifika behov.
Fler än 25 000 svenska bolag påverkas av regler för KYC och AML – och många saknar professionella lösningar.
Varför Regtech Solutions?

Marknadsledande
Regtech Solutions har på kort tid byggt upp en stark kundbas
och fördelaktiga partnerskap.

Smidig affärsmodell
SaaS-prenumerationsmodell med månadsavgift.

Starkt kunderbjudande
Regtech Solutions erbjuder en helhetslösning som möjliggör smidig och effektiviserad regelefterlevnad. 

Kom igång redan idag.

Registrera

Registrera dig enkelt på några minuter med Mobilt Bank-ID.

Få tillgång

Efter du har registrerat dig får du direkt tillgång till systemet.

Redo

Kort därefter har din organisation ett säkert och automatiserat stöd för regelefterlevnad.

Regtech DEFINITION

 /ˈreɡjʊlət(ə)ri// /tekˈnɒlədʒi/

Regtech, eller regulatory technology, är ett samlingsnamn för SaaS- och och molnbaserade lösningar som hjälper företag och organisationer att hantera regulatoriska processer på ett automatiserat, och därmed säkrare och mer kostnadseffektivt, sätt. Detta inkluderar regelövervakning, regelefterlevnad och rapportering inom exempelvis KYC (kundkännedom) och AML (antipenningtvätt). Regtech Solutions AB är en ledande leverantör av KYC- och AML-lösningar.

Kostnadsfri guide för dig som omfattas av penningtvättslagen
Genom att ladda ner vår kostnadsfria guide får du full koll på vad som krävs av dig som verksamhetsutövare för att följa penningtvättslagen och hur du enklast går tillväga för att implementera en digital lösning för kundkännedom.
Kontaktuppgifter

E-mail: info@regtech.se
Telefon: +46 8 646 46 59
Adress: Jakobsbergsgatan 16, 111 43 Stockholm
Supportärenden: support@regtech.se

Nyhetsbrev