Regtech Solutions

Erbjuder tjänster och produkter som hjälper företag att säkert, professionellt och kostnadseffektivt uppfylla regelverkskrav och uppnå regelverksefterlevnad.
Läs mer

Hem

Vi hjälper dig att uppfylla penningtvättslagen

Vår tjänst KYC gör det enkelt för dig som arbetar som redovisningskonsult, revisor eller inom bank och finans att uppfylla lagkraven.

 

Läs mer

Våra tjänster

Kundkännedom

Regtech's tjänst KYC är en molnbaserad lösning för att uppfylla Penningtvättslagens krav på kundkännedom och riskbedömning.

Läs mer

Utbildning

Penningtvättslagen säger att företag fortlöpande ska utbilda sin personal. Regtech Solutions erbjuder webbutbildningar, både grundläggande och anpassade efter företagens specifika behov.

Läs mer

Kompetenscenter

Regtech Solutions kompetenscenter erbjuder genomlysning och kartläggning av regelefterlevnad, identifiering av gap och framtagning av åtgärdspaket samt löpande uppföljning.

Läs mer