Regtech Solutions

Erbjuder tjänster och produkter som hjälper företag att säkert, professionellt och kostnadseffektivt uppfylla regelverkskrav och uppnå regelverksefterlevnad.
Läs mer

Hem

Vi hjälper dig att uppfylla penningtvättslagen

Regtechs tjänster och lösningar gör det enkelt för dig som arbetar som redovisningskonsult, revisor, advokat, mäklare eller inom finans att uppfylla lagkraven

 

Läs mer

Idag kontrollerar vi

246530 personer i 85640 företag

åt våra kunder

Våra tjänster

Regtech KYC

Regtech's tjänst KYC är en molnbaserad lösning för att uppfylla Penningtvättslagens krav på kundkännedom och riskbedömning.

Läs mer

Regtech AML Grundkurs

Penningtvättslagen säger att företag fortlöpande ska utbilda sin personal. Regtech Solutions erbjuder webbutbildningar, både grundläggande och anpassade efter företagens specifika behov.

Läs mer

Kompetenscenter

Regtech Solutions kompetenscenter erbjuder genomlysning och kartläggning av regelefterlevnad, identifiering av gap och framtagning av åtgärdspaket samt löpande uppföljning.

Läs mer

Partners

Genom att ladda ner guiden får du full koll på vad som krävs av dig som verksamhetsutövare för att följa penningtvättslagen och hur du enklast går tillväga för att implementera en digital lösning för kundkännedom.