Regtech Solutions

Erbjuder tjänster och produkter som hjälper företag att säkert, professionellt och kostnadseffektivt uppfylla regelverkskrav och uppnå regelverksefterlevnad.
Läs mer

Hem

klienter   klienter

Våra lösningar och tjänster

Regtech KYC

Regtech KYC är en branschledande SaaS-lösning för att snabbt, enkelt och kostnadseffektivt uppfylla Penningtvätts-lagens krav på kundkännedom och riskbedömning.

 

Regtech Education

Regtech Education är en webbaserad utbildningsplattform som hjälper företag och organisationer att uppfylla Penningtvättslagens krav på fortlöpande utbildning för sin personal. Vi erbjuder skräddarsydda webbutbildningar för ditt specifika behov.

Rådgivning

Vi erbjuder rådgivning, genomlysning och kartläggning av regelefterlevnad, identifiering av risker och framtagning av åtgärdspaket samt löpande uppföljning. Skräddarsydda för ditt specifika behov.

 

Regtech DEFINITION

 /ˈreɡjʊlət(ə)ri// /tekˈnɒlədʒi/

Regtech, eller regulatory technology, är ett samlingsnamn för SaaS- och och molnbaserade lösningar som hjälper företag och organisationer att hantera regulatoriska processer på ett automatiserat, och därmed säkrare och mer kostnadseffektivt, sätt. Detta inkluderar regelövervakning, regelefterlevnad och rapportering inom exempelvis KYC (kundkännedom) och AML (antipenningtvätt). Regtech Solutions AB är en ledande leverantör av KYC- och AML-lösningar.

Genom att ladda ner vår kostnadsfria guide får du full koll på vad som krävs av dig som verksamhetsutövare för att följa penningtvättslagen och hur du enklast går tillväga för att implementera en digital lösning för kundkännedom.